10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Dades obertes del PaD

Dades obertes del PaD

En aquest apartat del web podeu trobar algunes de les matrius de dades del PaD, de descàrrega lliure, en format csv (tot i que el web només permet penjar-los comprimits en .rar). A més, la María José Hierro, investigadora de la UAB, ha fet una guia per a qui vulgui explotar un dels potencials més importants del PaD: l’anàlisi intrafamiliar. En aquesta guia pràctica, amb la sintaxi/dofile d’STATA, podreu muntar la vostra matriu de pares/mares i filles/fills amb facilitat.

Quines matrius hi ha?
D’una banda, les més actuals. Per aquest motiu hi podeu trobar les de les tres últimes onades: I INDI LLAR WEB de l’onada I, amb les dades recollides a 2010; J INDI LLAR WEB de l’onada J, amb les de 2011 i K INDI LLAR WEB de l’onada K, corresponent a 2012. Amb aquestes tres matrius podeu fer anàlisi transversal (analitzant la que més us interessi) o comparatiu (comparant els resultats de dues o tres elles).

D’altra banda, les més útils per a l’anàlisi longitudinal. A la matriu A_K INDI LLAR WEB trobareu la sèrie completa de les onze onades del PaD (dades recollides de 2002 a 2012, una onada per any).

També hem volgut incloure informació monogràfica que considerem d’interès i, amb aquesta finalitat, hi ha dues matrius més: la K INDI LLAR WEB MONO, que a més de la informació genèrica de l’onada conté les bateries sobre treball domèstic i conciliació familiar i laboral; i la A_K INDI LLAR WEB MONO, que incorpora informació monogràfica sobre educació i transicions educatives.

Potser us esteu fent alguna d’aquestes preguntes:

La informació és de llars o d’individus?
Per facilitar al màxim l’anàlisi, hem volgut que les matrius tinguessin tant una informació com l’altra. És a dir, hi ha informació de les llars i de cada un dels individus que les composen.

Hi ha tota la informació disponible?
No, tot i que hi ha la major part. Hem fet una tria de la informació més rellevant.

Com puc saber què contenen, exactament?
Consulta els llibres de codis (DICTIONARY) per saber, variable a variable, que hi ha a cada matriu. També estan en format csv.

I si vull variables o matrius que no estan penjades aquí, què faig?
No pateixis, te les cedirem!
Consulta l’apartat ACCÉS MICRODADES per conèixer el procediment, és ràpid i fàcil.

Més preguntes?
Posa’t en contacte amb la Laura Morató lmorato@fbofill.cat