10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Exposició "Com som els catalans?"

Exposició "Com som els catalans?"

Dades per comprendre la societat catalana actual

La Fundació Jaume Bofill va celebrar a finals de 2012 els 10 anys del Panel de Desigualtats (PaD) a Catalunya, un projecte singular i pioner, ja que es tracta de la primera enquesta longitudinal per a l’estudi de l’estructura social a Catalunya, duta a terme cada any entre el 2001 i el 2012. La recollida de dades de les mateixes persones en diferents moments del temps permet investigar sobre les seves trajectòries i sobre els efectes dels canvis que es produeixen en les seves vides: com els joves passen de l’escola al treball? Quines trajectòries laborals estan marcades per l’estabilitat i quines per la temporalitat? Qui puja i qui baixa de classe social? Qui entra, qui surt i que es queda en la pobresa?

L’exposició vol mostrar els resultats principals d’algunes de les recerques fetes amb les dades del PaD, amb vuit plafons de fàcil lectura. Estan dissenyats per permetre el traspàs del coneixement científic a la societat, que n’és la protagonista, i que ha proporcionat les dades necessàries per generar-lo. Són una molt bona manera d’apropar-se a la realitat catalana i donen l’oportunitat, a aquella persona que ho vulgui, d’ampliar la informació.

Els objectius principals de l'exposició són fomentar un major coneixement de les condicions de vida a Catalunya entre la ciutadania i per altra banda, promoure un debat més informat sobre la societat catalana actual, a partir de la divulgació del coneixement científic que es genera als centres de recerca de l’àmbit social al nostre país.


Vols fer alguna activitat per treballar els continguts de l’exposició?

L’exposició ofereix la possibilitat de treballar conjuntament amb les escoles o instituts del municipi, realitzant activitats vinculades als continguts dels panells. Els objectius didàctics de les activitats són:

• Aprendre a cercar informació a partir dels fons documentals de la biblioteca de referència.
• Aprendre a sintetitzar les principals idees de la informació recollida.
• Percebre els canvis que s’han produït en la societat catalana i en l’entorn més proper de l’alumnat: el barri, municipi o comarca.

En funció de l’interès en les temàtiques a nivell curricular i del temps disponible, l’escola o l’institut pot escollir entre realitzar una activitat puntual relacionada amb l’exposició a la biblioteca o vincular la visita a la biblioteca al treball que es fa a l’aula a partir de les guies didàctiques “Com som els catalans?”


Materials de l'exposició: Podeu accedir als 8 panells de l'exposició i als diferents materials didàctics relacionats des d'aquí.