10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Guia Longitudinal

Guia Longitudinal

L’objectiu general d’aquesta Guia és presentar d’una forma pràctica i tan entenedora com sigui possible les tècniques i els mètodes estadístics principals per a l’anàlisi longitudinal de dades, així com les seves particularitats, especialment en el marc de les ciències socials i els estudis de panel. Per tant, l’objectiu no és aprofundir en els mètodes, sinó introduir-vos-hi i, mitjançant exemples, mostrar-ne les potencials aplicacions, tot fent servir exemples del PaD.

Els objectius específics de la Guia són quatre:

- Caracteritzar el ventall de tècniques disponibles a l’hora d’analitzar dades des d’un punt de vista longitudinal.

- Orientar sobre els problemes més comuns que presenten els estudis de tipus panel i, en particular, els anomenats casos perduts (missing data).

- Oferir exemples detallats d’aplicació d’aquestes tècniques en diferents tipus de programari.

- Realitzar les anàlisis sobre dades, mostrant les característiques típiques dels estudis de panel i que són properes al nostre context social, com és el cas del PaD.

Es faciliten juntament amb aquesta Guia els arxius de dades i de comandaments en el format del programa estadístic corresponent a cada cas, de manera que el lector interessat pugui reproduir els resultats si així ho desitja.

 

Documents relacionats: