10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Materials didàctics > Models Convivència

Models Convivència

Quins són els nous models de convivència a Catalunya?

Preguntes clau

• Com és avui el model típic de llar a Catalunya? Com ha canviat amb el pas del temps?
• Hi ha nous models de convivència? Quins?
• Quines raons expliquen la diversitat de models de llars catalanes?


Accés vídeo

Descripció

Des dels anys vuitanta, amb la Llei del divorci, la societat catalana ha evolucionat cap a nous models de convivència. A més factors com l’envelliment de la població, l’endarreriment de l’edat de tenir fills i l’arribada de població immigrant incideixen directament en la composició de les llars. Avui la tendència principal és a la desfamiliarització de les llars, cada vegada hi ha més llars formades per una sola persona. Cal que les polítiques de suport a les famílies s’adaptin a la pluralitat i diversitat de models de famílies i que des de la política local es tingui en compte la realitat residencial del seu territori.
A partir de la conversa entre dues amigues, de les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo aporta informació i ajuda a reflexionar sobre els nous models de convivència a Catalunya.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Models convivencia