10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials

Parella

L'amor és cec? Els fils invisibles en la tria de parella

Preguntes clau

• És veritat que l’amor és cec?
• Quants catalans viuen en parella?
• Com triem la nostra parella?
• Quins factors influeixen en la nostra elecció?


Accés vídeo

Descripció

Lluny del tòpic que “l’amor és cec” les dades ens mostren que la tria de parella està molt influenciada per factors com l’edat, el nivell d’estudis o el lloc de naixement.
L’atzar, per tant, intervé molt menys en la tria de parella que el que ens pensem. Més aviat al contrari: la tendència majoritària és aparellar-nos amb persones semblants a nosaltres, cosa que fa que els factors socials i culturals tinguin un pes molt alt en la tria de parella.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Formacio Parella