10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials

Joventut

Per què els joves marxen tan tard de casa dels pares?

Preguntes clau

• Quins problemes té la gent jove a Catalunya per accedir a un habitatge? I per mantenir-lo?
• En quin moment s’emancipen els joves? Tenen més oportunitats per emancipar-se que els seus pares?
• Amb el pas del temps ha canviat la manera com s’emancipen els joves? Per què?


Accés vídeo

Descripció

L’emancipació del jovent està relacionada amb l’etapa d’estudi, el nivell de renda i els preus de l’habitatge. Decisions com formar-se per ampliar les oportunitats laborals futures o el fet de viure en un context de salaris baixos, ha fet que els joves retardin l’edat d’emancipació. Avui dia, la meitat de joves de quasi 30 anys viuen a la llar familiar, es tracta de la dada més elevada en l’entorn europeu. Ampliar l’oferta d’habitatge protegit de lloguer facilitaria el procés d’emancipació dels joves.
A partir de la conversa entre una parella, de les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo aporta informació i ajuda a reflexionar sobre la situació dels joves i les seves possibilitats d’emancipació avui a Catalunya.