10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials

Habitatge

El cost de l'habitatge, un pes cada vegada més difícil de suportar?

Preguntes clau

• Quins problemes hi ha a Catalunya per accedir a un habitatge?
• Qui té l’habitatge en propietat i qui viu de lloguer a Catalunya?
• Com ha canviat el nivell d’endeutament de les llars catalanes?


Accés vídeo

Descripció

Fins a l’arribada de la crisi, a Catalunya hi havia una intensa activitat constructora i els preus dels habitatges es van multiplicar per tres tant en la compra com en el lloguer. En conseqüència, mai com avui les famílies catalanes havien estat tan endeutades per pagar les despeses del seu habitatge. La situació d’incertesa laboral actual fa que moltes llars estiguin en situació de risc de no poder fer front als costos de l’habitatge. Per capgirar aquesta situació caldria ajudar les famílies més vulnerables, les que tenen infants o persones dependents al seu càrrec.
A partir de la conversa entre els membres d’una família, de les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo aporta informació i ajuda a reflexionar sobre la situació de l’habitatge a Catalunya.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Habitatge