10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Materials didàctics > Treball Domèstic i Familiar

Treball Domèstic i Familiar

Avancem cap a la igualtat entre els homes i les dones?

Preguntes clau

• Què és el treball domèstic i familiar? Quina importància té?
• Com es comprometen els homes i les dones en el treball domèstic i familiar? Quines conseqüències té per a uns i altres?
• Eduquem els infants i joves cap a un model d’igualtat? Quines tendències s’apunten?


Accés vídeo

Descripció

Tot i que el discurs de la igualtat cada dia és més present, a Catalunya la major part de les famílies es reparteixen els papers de la mateixa manera, l’home treballa al mercat laboral i la dona s’encarrega de les feines domèstiques i de la cura familiar, a banda d’una feina al mercat laboral, en molts casos. Cada vegada més, la gent jove comparteixen el treball domèstic, malgrat tot la tendència general continua sent desigual entre homes i dones. Per assolir una responsabilitat compartida del treball domèstic i familiar, cal una educació no sexista, posar en valor el treball domèstic i noves mesures per facilitar la conciliació entre la vida personal, laboral i familiar.
A partir de la conversa entre dues amigues, de les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo aporta informació i ajuda a reflexionar sobre el repartiment del treball domèstic i familiar a Catalunya.