10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials

Treball

Tenim les mateixes oportunitats en el mercat de treball?

Preguntes clau

• Tenim tots les mateixes oportunitats de participar en el mercat de treball?
• El creixement econòmic fa desaparèixer les desigualtats en el treball?
• Les conseqüències de la crisi, ens afecten a tots igual?

Accés vídeo

Descripció

El treball és un element clau en la vida de les persones. No només per qüestions econòmiques, sinó perquè confereix estabilitat, fa que les persones se sentin útils i és un espai de relació personal.
Però no tothom té les mateixes possibilitats d’accedir al treball, ni de mantenir-s’hi. I també varien molt les condicions laborals i el contingut de la feina que es fa.
L’educació és un element clau per accedir a llocs de treball de qualitat (amb bona remuneració, bones condicions laborals, estabilitat, etc.). Tot i així existeixen moltes diferències: les dones, els joves i les persones grans són els que tenen més dificultats en el mercat de treball.
A partir d’una conversa entre dues dones, de les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo aporta informació i ajuda a reflexionar sobre les diferents cares del treball a Catalunya.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Treball