10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials

Pobresa

La pobresa és només conseqüència de la crisi?

Preguntes clau

• Com és la pobresa a Catalunya? Quantes persones són pobres?
• És possible deixar de ser pobre? Qui es queda i qui aconsegueix sortir de la pobresa? Tenen algunes característiques comunes?
• La pobresa és només conseqüència de la crisi?


Accés vídeo

Descripció

Abans de la crisi, a Catalunya 1 de cada 5 persones era pobra. I la crisi ha fet empitjorar aquesta situació, ampliant els sectors de població en risc de pobresa i fent més dures les condicions de vida de les persones pobres. Els estudis fets mostren que hi ha factors que duen les persones a tenir més probabilitats (més risc) de caure en la pobresa: ser una dona gran i vídua, ser una persona immigrada, no poder treballar per una malaltia, ser una dona sola amb infants a càrrec,... En canvi els joves tenen més possibilitats de sortir de la pobresa. Per aconseguir reduir la pobresa calen polítiques de garantia de renda i polítiques laborals i familiars que garanteixin l’entrada de més d’un ingrés a les llars.
A partir d’una conversa entre dues dones grans, de les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo aporta informació i ajuda a reflexionar sobre les diferents cares de la pobresa avui i abans de la crisi a Catalunya.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Pobresa