10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials

Educació

Quin paper juga l'educació en el futur dels nostres fills?

Preguntes clau

• Ha millorat el nivell educatiu dels catalans?
• Les oportunitats per accedir a l’educació, són iguals per a tothom?
• Quina relació hi ha entre nivell educatiu i posició social?
• És bo que tothom vagi a la universitat?

Accés vídeo

Descripció

La millora del nivell educatiu ha estat un element clau per a la transformació social i econòmica de Catalunya durant el segle XX. Tot i això, les polítiques per facilitar l’accés a l’educació per a tothom, en igualtat de condicions, han estat escasses i poc efectives. Com a conseqüència, les famílies més pobres tenen moltes més dificultats per millorar el nivell educatiu.
Avui, amb la crisi econòmica, aquesta situació és encara més preocupant. Per una banda, veiem com l’educació està perdent la seva força com a eina per lluitar contra les desigualtats socials. Però per l’altra, davant les dificultats per trobar feina, l’educació continua sent la millor aposta per accedir a un lloc de treball i per evitar les situacions de pobresa i d’exclusió social.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Educacio