10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Materials didàctics > Classes Socials

Classes Socials

Catalunya, societat classista o meritocràtica?

Preguntes clau

• Existeixen les classes socials? Com les definim/identifiquem? Tenim totes les persones les mateixes possibilitats de pujar de classe? Quins factors ens ajuden i quins factors ens ho dificulten?
• Com és la societat catalana? És una societat immòbil, on les persones neixen i moren en una mateixa classe social? O hi ha oportunitats de canvi?
• Ha canviat la situació social de fills, pares i avis? Què succeeix actualment? I en el futur?

Accés vídeo

Descripció

Les classes socials no són fixes, sinó que les persones poden canviar de classe al llarg de la vida, bé progressant (ascendint de classe social) o bé empitjorant la seva situació (baixant de classe social). Hi ha societats en les quals aquests moviments són molt més fàcils que en d’altres, i un volum important de persones canvien de classe social al llarg de la seva vida. N’hi ha d’altres en què la classe social està molt condicionada per la situació de partida de la persona, i resulta molt difícil moure’s de la classe social en què s’ha nascut.
A partir de l’anàlisi de les dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya i de les opinions de la gent del carrer, el vídeo analitza els moviments de classe social a la societat catalana.

 

Documents relacionats:

Guia Didactica_Classes Socials