10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > Vídeos > Vídeos 10 anys PaD

Vídeos 10 anys PaD

10 ANYS, 10 DEBATS
Vídeos elaborats en motiu dels 10 anys del PaD, com a proposta didàctica basada en la publicació "Trajectòries i canvi social a Catalunya"


Debats 10 anys PaD: CLASSES SOCIALSConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: Catalunya: societat classista o meritocràtica?
Quants catalans han pujat o baixat en l’escala social?
L’ascensor social ha funcionat igual per a tothom?


Debats 10 anys PaD: EDUCACIÓConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: Quin paper juga l’educació en el futur dels nostres fills?
Quin valor donem a l’educació dels nostres fills i filles?
Quin pes té el nivell educatiu en la posició social que assolim?


Debats 10 anys PaD: POBRESAConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: La pobresa és només conseqüència de la crisi?
Quantes persones pobres hi ha a Catalunya?
Qui es queda i qui aconsegueix sortir de la pobresa?


Debats 10 anys PaD: TREBALLConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: Tenim tots les mateixes oportunitats de participar en el mercat de treball?
El creixement econòmic fa desaparèixer les desigualtats en el treball?
Les conseqüències de la crisi, ens afecten a tots igual?


Debats 10 anys PaD: TREBALL DOMÈSTIC I FAMILIARConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: Avancem cap a la igualtat entre els homes i les dones?
Com es comprometen homes i dones en el treball domèstic i familiar?
Eduquem a les noves generacions cap a un model d’igualtat?


Debats 10 anys PaD: HABITATGEConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: El cost de l’habitatge, un pes cada vegada més difícil de suportar?
Qui té l’habitatge en propietat i qui viu de lloguer a Catalunya?
Com ha canviat l’endeutament de les llars catalanes?


Debats 10 anys PaD: JOVENTUT I EMANCIPACIÓConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: Per què els joves marxen tan tard de casa dels pares?
En quin moment s’emancipen els joves?
Amb el pas del temps ha canviat el patró d’emancipació?


Debats 10 anys PaD: FORMACIÓ DE PARELLAConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: L’amor és cec?
Com escollim la nostra parella?
És l’atzar el que fa que dues persones es trobin o hi intervenen altres factors?


Debats 10 anys PaD: MODELS DE CONVIVÈNCIAConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: Quins són els nous models de convivència a Catalunya?
Com és avui el model típic de llar catalana?
Han emergit noves formes de convivència?


Debats 10 anys PaD: USOS LINGÜÍSTICSConsulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

#desigualtatspad: L'ús del català, avança o recula?
Fem servir la mateixa llengua en els àmbits públics i privats?
Hi ha conflicte lingüístic entre catalanòfons i castellanòfons?