10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > L'enquesta PaD > Qüestionaris

Qüestionaris

Els qüestionaris del PaD han estat dissenyats per aportar un ampli ventall d’informació sobre la vida dels individus des d’una perspectiva objectiva (recursos, condicions de vida, esdeveniments, participació....) i subjectiva (actituds, valors, percepcions, satisfacció....).

Els àmbits d’estudi del PaD són:

- Educació reglada i no reglada
- Treball productiu, reproductiu i conciliació
- Posició econòmica
- Situació personal i familiar
- Habitatge
- Salut i dependència
- Posició i relacions socials
- Usos del temps
- Valors i actituds

La recollida d’aquesta informació s’efectua a dos nivells: individual i de llar, la qual cosa permet comparar les situacions individuals amb les característiques de les seves llars , i per tant. incrementar el potencial analític de les dades del PaD. Per poder recollir aquesta informació s’han dissenyat 3 qüestionaris diferents:

- El qüestionari de Llar que el contesta una persona de la llar a qui anomenem l’Informant Principal. Aquí també aconseguim informació dels membres de la llar menors de 16 anys, als que no entrevistem directament.

- El qüestionari Individual que contesten totes les persones de la llar majors de 15 anys.

- El qüestionari Proxy pensat per poder obtenir informació molt bàsica d’aquelles persones majors de 15 anys a qui no es podrà enquestar durant el treball de camp.

Si vols accedir a tots els qüestionaris del PaD, pots fer-ho des d'aquí.