10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > L'enquesta PaD

L'enquesta PaD

El Panel de Desigualtats socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal –panel pur– que des del 2001 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya. El PaD està promogut per la Fundació Jaume Bofill i rep suport de diferents institucions.

En el món existeixen un bon nombre de panels similars al PaD, que fan possible l’estudi detallat de les dinàmiques socials, familiars i generacionals. La utilitat de les dades que recullen aquests panels fa que la majoria tinguin un llarg recorregut. El PaD és la primera base de dades de caràcter longitudinal a Catalunya, l’única de les seves característiques en tot l’Estat i l’única enquesta panel del Mediterrani i del sud d’Europa. El PaD situa Catalunya a l’altura dels països més desenvolupats del món en investigació social. Si vols conèixer les enquestes panel a nivell internacional, tens un recull de vincles amb gran part d’aquestes enquestes aquí.

L’objectiu del PaD és aportar dades sobre les desigualtats socials a Catalunya i la seva evolució al llarg del temps i contribuir a millorar el disseny de les polítiques socials en pro d’una major igualtat i justícia.

La recollida de dades s’ha realitzat anualment de 2001-2002 a 2012, tot començant amb una mostra de 1.991 llars i 5.785 individus.

El valor del PaD resideix en:

- La quantitat d’informació disponible, per l’àmplia cobertura de blocs temàtics que abraça el PaD i per la possibilitat d’acumular informació per un mateix individu any rere any.

- L’enorme potencial analític, provocat pel fet de seguir a una mateixa mostra d’individus al llarg del temps, però també per la possibilitat de combinar diferents perspectives d’anàlisi: llar/ individu i objectiu/ subjectiu.

- La qualitat de la informació aconseguida gràcies a la recollida de les dades amb el sistema d’enquestació CAPI (que permet minimitzar els errors de codificació), però també pel fet de retornar any rere any a les mateixes llars i poder validar moltes de les dades recollides en les onades anteriors.

- La representativitat de la mostra, no només pel conjunt de Catalunya, sinó també a nivell provincial.

El PaD ha rebut el reconeixement de la comunitat científica catalana i en l’actualitat es treballa per difondre les seves aportacions a nivell europeu.

Si vols més informació general sobre el PaD, et proposem que:

- Facis una ullada general a les sis claus metodològiques del PaD, en aquest document.

- Vegis la comparabilitat del PaD amb altres fonts de dades, tant nacionals com internacionals.

- Coneguis els orígens de l'enquesta, el seu valor social i tinguis informació, en forma de fitxes tècniques, sobre cada una de les àrees de treball del PaD, aquí.

- Sàpigues més sobre les característiques generals de l'enquesta, el disseny de la mostra i com s'estructuren les matrius, en el manual d'ús .

- Consultis l'informe breu de resultats de la sèrie completa, de 2001 a 2012 aquí.

- Vegis de manera ràpida els resultats que s'han extret de l'anàlisi del PaD en l'apartat Sabies que ...?. I si en vols amb més detall, vagis a l'apartat de Publicacions.